Visa kartica sa srcem - companion

Visa kartica sa srcem - companion
Članarine Premium Visa

Bodovi: 12.500
Šifra: 4703641

Članarina u vrijednosti 50 kn.

* korisnik uz osnovnu osobnu Visa karticu sa srcem ima još jednu osnovnu osobnu karticu izdavatelja PBZ Carda.

 

Napomena:
Ako svoje Premium Rewards bodove želite iskoristiti za podmirenje članarine, molimo Vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost ili je zatražite na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

Možda će vas zanimati

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem - osnovna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem - osnovna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem – dodatna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem – dodatna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Rewards je program nagrađivanja potrošnje i urednog plaćanja računa za korisnike kartica izdavatelja PBZ Carda.