Pretraživanje ponuda partnera

Pretražite ponude partnera prema broju bodova ili prema prodajnom mjestu
Pretraživanje ponuda partnera prema rasponu bodova
Filtriranje ponuda prema kategorijama
Premium Rewards kartica

Premium Rewards kartica

Visa kartica sa srcem - companion

Visa kartica sa srcem - companion

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem - osnovna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem - osnovna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem – dodatna kartica

Premium Visa Gold / Visa kartica sa srcem – dodatna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – dodatna kartica

Premium Visa Gold vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – dodatna kartica

Premium Visa Platinum - osnovna kartica

Premium Visa Platinum - osnovna kartica

Premium Visa Platinum - dodatna kartica

Premium Visa Platinum - dodatna kartica

Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – osnovna kartica

Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – dodatna kartica

Premium Visa Platinum vezana uz tekući račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. – dodatna kartica

Premium Visa Infinite - osnovna kartica

Premium Visa Infinite - osnovna kartica

Premium Visa Infinite - izvan osnovnog paketa (Premium Visa Infinite)

Premium Visa Infinite - izvan osnovnog paketa (Premium Visa Infinite)

Previous
stranica
1 od 2
Next
Premium Rewards je program nagrađivanja potrošnje i urednog plaćanja računa za korisnike kartica izdavatelja PBZ Carda.